Ukończenie 26 roku życia to dla młodych ludzi nowy etap w ich karierze zawodowej. Wiele osób w tym wieku kończy studia i wkracza na rynek pracy, inni rówieśnicy możliwe, że mają już wybrane docelowe miejsca pracy, ale wszystkich wspólnie przeraża jeden fakt…

 

KONIEC ULGI DLA MŁODYCH.

 

Zerowy PIT to to preferencja podatkowa dotycząca każdego, kto nie ukończył jeszcze 26. roku życia i uzyskuje przychody z pracy, zlecenia, praktyki absolwenckiej bądź stażu uczniowskiego – co za tym idzie, wraz ze zdmuchnięciem świeczek “2” i “6” młodym ludziom jak dym ulatuje prawo do mniejszych (a nawet zerowych) podatków.

Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że preferencją podatkową są objęte wyłącznie należności wypłacone do dnia urodzin danej osoby, włącznie z tym dniem.

Przychód otrzymany po tej dacie nie korzysta ze zwolnienia i będzie podlegał już opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej.

Wysokość podatku w przypadku osoby po 26 r.ż. łatwo oszacować: 

Warto również wspomnieć, że jest jeszcze dodatkowa “ulga” dla osób do 26 roku życia – w przypadku osób uczących się, nie odprowadza się za nie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (nie tyczy się to umów o pracę).

 

WAŻNE!

Od 2023 roku ulga dla młodych nie dotyczy już osób, które w trakcie roku kalendarzowego ukończą 26 lat, osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz osób, które osiągają przychody z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło opodatkowane na zasadach ogólnych.

 

Jeśli Twoja Księgowa nie informuje Cię o tego typu informacjach, zastanów się nad zmianą 🙂

Napisz do nas