Z tego wpisu dowiesz się m.in.

 Jak zarejestrować firmę przez pełnomocnika?

 

 

 Jesteś za granicą i nie możesz otworzyć firmy online ? 

 

Jest na to rozwiązanie… jednoosobową działalność w Polsce nie musisz otwierać osobiście. Do tej czynności możesz wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnik może w Twoim imieniu otworzyć dla Ciebie działalność gospodarczą. Musi to zrobić osobiście w urzędzie miasta lub gminy. 

 

Kto może być pełnomocnikiem ? 

W większości spraw administracyjnych pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a zatem może to być nawet osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat. 

  • Do otwarcia firmy w CIDG potrzebna jest dowolna osoba, pod warunkiem, że ma pełną zdolność do czynności prawnych. 
  • Pełnomocnikiem  w twojej sprawie może być osoba fizyczna np. twój pracownik lub małżonek, a także osoba prawna na przykład biuro księgowe działające w formie spółki komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. 
  • Pełnomocnictwo należy podpisać własnoręcznie- przez przyszłego przedsiębiorcę. Z tak wypełnionym dokumentem pełnomocnik udaje się do dowolnego Urzędu Miasta czy Gminy.

Pamiętajmy, że udzielając pełnomocnictwa osobie niespokrewnionej trzeba uiścić opłatę do Urzędu Miasta w kwocie 17,00 zł.

Pełnomocnictwo wygasa w chwili założenia działalności.

 

Poniżej, specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy do pobrania wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku CEIDG-1

Pobierz wzór

 

 

Jeśli Twoja Księgowa nie informuje Cię o tego typu informacjach, zastanów się nad zmianą 🙂

Napisz do nas